37 vdBerg

37 vdBerg

Twee Ghanese sprekers van het Twi, Gã en Engels doen een zogenaamde “matching task”. De man rechts beschrijft de voorwerpen die hij ziet en de vrouw probeert haar voorwerpen op dezelfde manier te rangschikken. Taalwetenschappers gebruiken experimenten zoals dit om te onderzoeken hoe men over plaats en ruimte praat. Talen kunnen hierin radicaal verschillen.

Two Ghanaians — speakers of Twi, Gã and English — play a matching task. The man on the right describes what he sees and the woman tries to arrange the objects in the same way. Linguists use tasks like this to record words about place and space, which can differ radically across languages.

Accra, Ghana

Margot van den Berg, Radboud Universiteit Nijmegen