s_35_Steenbeek_Prijs3

35 Steenbeek

Een meisje speelt Letterprins met Esther Steenbeek-Planting, een van de hoofdontwikkelaars (samen met betrokken ouders en collega’s van het BSI). Dit spel is gebaseerd op recente inzichten uit de psycholinguistiek en neurocognitie. Het stimuleert ouder-kind interactie  en voorkomt leesproblemen door kinderen de mogelijkheid te geven om thuis te oefenen met lezen.

A girl playing Letterprins with Esther Steenbeek–‐Planting, one of its key developers (together with involved parents and colleagues from the BSI). Based on recent insights from psycholinguistics and neurocognition, the game facilitates child–‐parent interaction and prevent reading problems by allowing children to practice their reading skills at home.

Baarn, The Netherlands

Esther Steenbeek-Planting and Marco van de Ven, Radboud University Nijmegen (photo by Mirella Boot)