s_34_Steenbeek_Prijs2

34 Steenbeek

Deze foto laat zien hoe taalonderzoek naar neurocognitie (Donders) en psycholinguistiek (MPI) thuis toegepast kan worden. Letterprins is ontworpen om verschillende betrokkenen in het proces van leren lezen samen te brengen (ouders, school en gezondheidszorg).

This photo shows how language research conducted in Nijmegen targeted at neurocognition (e.g. Donders) and psycholinguistics (e.g. MPI) can be applied and validated for practical use in the home setting. Letterprins is designed to bring together different parties involved in the child’s reading development (e.g., parents, school, and healthcare institutions) .

Baarn, The Netherlands

Esther Steenbeek-Planting and Marco van de Ven, Radboud University Nijmegen (photo by Mirella Boot)