s_29_Roberts_NoMiracles_Roberts_TiB_small

29 Roberts

Detail

Detail

Deze foto is opgebouwd uit 36 864 grafieken waarin alle variabelen van een enorme taalkundige database met elkaar vergeleken worden. Maar statistische correlaties zijn niet altijd verklaringen — goede analyses vereisen namelijk goede hypotheses. Zo gaat het aantal talen per land gelijk op met het aantal verkeersongelukken, maar het is onwaarschijnlijk dat er tussen die twee een oorzakelijk verband is. De tekst is een homage aan het werk “There will be no miracles here” van Nathan Coley.

This picture is made up of 36,864 graphs which show how every linguistic variable in the World Atlas of Language Structures correlates with every other variable. However, strong correlations don’t always explain something about language — we must keep in mind the bigger picture. For example, the number of languages spoken in a country correlates with the number of traffic accidents, but a direct causal relationship is unlikely. The words pay homage to artist Nathan Coley’s work “There will be no miracles here”.

There Will Be No Miracles Here

There Will Be No Miracles Here (source)

Nijmegen, The Netherlands

Sean Roberts, Max Planck Institute for Psycholinguistics