s_21_Hoymann_Akhoe 2

21 Hoymann

Taalwetenschappers onderzoeken de kliktaal ǂAkhe Haiǀǀom. Ze bespreken hier hoe ze een aantal woorden het beste kunnen beschrijven, met hulp van Maais en Oahetamas Goboses. Beschrijvend taalonderzoek gebeurt altijd in nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen wereldwijd.

Researchers have collected information on the click language ǂAkhe Haiǀǀom. They are discussing how to define some words with the help of the language helpers Maais and Oahetamas Goboses. Language documentation is a collaboration between scientists and local communities worldwide.

 ǀGomais, Northern Namibia

Gertie Hoymann, Max Planck Institute for Psycholinguistics