s_19_Heyselaar_1

19 Heyselaar

Een proefpersoon draagt een speciale bril waardoor hij een avatar voor ogen krijgt waarmee hij kan praten. In het Virtual Reality lab van het Max Planck Instituut kan de onderzoeker precies bepalen wat de proefpersoon ziet en hoort. Zo kunnen specifieke onderzoeksvragen beantwoord worden over hoe mensen met elkaar praten.

A subject in an experiment wears a headset that enables him to interact with an avatar in the virtual reality lab of the Max Planck Institute for Psycholinguistics. Virtual Reality gives researchers the ability to control the details of interactive experiments like never before. By using such controlled environments, researchers can focus on very specific questions about the way people talk.

Nijmegen, The Netherlands

Evelien Heyselaar, Max Planck Institute for Psycholinguistics and International Max Planck Research School for Language Sciences, Nijmegen