s_16_Grund_Photo_1

16 Grund

WINNAAR

De oudste Aikanã-dorpeling zit buitenshuis met twee van zijn kleinkinderen. Hun wereld is in hoog tempo aan het veranderen, maar zijn  levenservaring en de kennis die hij heeft over de taal en cultuur van de Aikanã is een belangrijk fundament voor de komende generatie. Het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek herbergt een van de grootste taalarchieven ter wereld, met video- en audioopnames in ruim 200 verschillende talen.

De jury schreef over deze foto: “De combinatie van ouderdom en jeugd, de formele pose, de wandelstok (zelf een teken van contact met de buitenwereld), de heldere kleuren en traditionele makeup, en bovenal de bijna recalcitrante gezichtsuitdrukking van het meisje rechts en de lijdzame blik van de man, maken dat deze foto eruit springt. Dat de man ook een bron van culturele en taalkundige kennis is voor zijn kleinkinderen maakt deze foto helemaal treffend.”

WINNER

The oldest Aikanã villager sits outside his house with two of his grandchildren. Their world is changing dramatically, but his life experience and the knowledge he carries of Aikanã mythology and ethnohistory are fundamental reference points for the upcoming generation. Linguistic documentation helps to support local knowledge revitalization. The Max Planck Institute for Psycholinguistics hosts one of the world’s largest archives of language data, with recordings of over 200 languages.

Here’s what the jury wrote about this photo: “The combination of age and youth, the formality of the pose, the walking stick (itself an emblem of contact with the outside world), the bright colours and facepaint, and above all, the almost defiant expression of the girl on the right and the resigned expression of the man, makes this photo stand out. That the man is also a cultural and linguistic resource for his grandchildren and others makes this photo particularly poignant.”

 Terra Indígena Tubarão-Latundê, Rondônia, Brazil

Lisa Grund, Max Planck Institute for Psycholinguistics (DoBeS program) & Museu Goeldi, Belém, Brazil