s_10_Garrido_Majosik eye-tracking experiment

10 Garrido

Een Tzeltal-vrouw kijkt naar een tafereel op het scherm terwijl ze een zinnetje hoort in een onderzoek naar taalverwerking. Haar oogbewegingen worden gevolgd door het apparaatje voor het scherm, een eyetracker. Draagbare eyetrackers zijn pas sinds kort beschikbaar, waardoor het nu mogelijk is om experimenten die tot nu toe alleen met Westerse talen werden gedaan ook uit te voeren in andere delen van de wereld.

A Tzeltal woman is looking at a visual scene while hearing a sentence as part of an experiment studying language comprehension. Her eye fixations are followed by the portably eyetracker on the laptop. Portable eyetrackers have only recently become available, opening up exciting opportunities for cross-linguistic research on language and thought.

Chiapas, Mexico

Gabriela Garrido, Max Planck Institute for Psycholinguistics and International Max Planck Research School for Language Sciences, Nijmegen