04_Enfield

4 Enfield

Een oude spreker van Kri, een Vietische taal uit Centraal-Laos met ongeveer 300 sprekers, wijst iets aan met zijn lippen voor de man links, een spreker van de naburige Tai-taal Sek. Deze vorm van wijzen komt wereldwijd voor, maar meer in landelijke gemeenschappen dan in steden. Ze wordt zelden in Europa gezien.

Elderly speaker of Kri, a Vietic language of upland Central Laos with about 300 speakers, performs a ‘lip point’ for his addressee, a speaker of the neighbouring Tai language, Sek. This form of pointing is attested worldwide, but most commonly in rural communities, and rarely seen in Europe.

Mrka Village, Nakai District, Khammouane Province, Laos

Nick Enfield, Max Planck Institute for Psycholinguistics & Radboud University Nijmegen