s_03_Cronin_Little Jenkins

3 Cronin

Chimpansees delen hun voedsel niet graag, maar soms werkt een “beleefd” gebaar zoals dat van Little Jenkins hier. Het jong vraagt voedsel van een volwassen mannetje, Pan, terwijl haar moeder dichtbij is. Vragende gebaren kunnen er vrijwel hetzelfde uitzien in mensen en chimpansees.

Chimpanzees do not share food readily, but sometimes very “polite” requests like the one shown by young Little Jenkins are successful. Little Jenkins is begging from an adult male, Pan, while in the safe vicinity of her mother. Begging gestures can appear quite similar in humans and chimpanzees.

Zambia

Katherine Cronin, Max Planck Institute for Psycholinguistics